LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Przedsiębiorstwo ADA zaciągnęło kredyt w kwocie 200 000 zł na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Ustalono następujące warunki funkcjonowania kredytu: okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie 10% w stosunku rocznym, prowizja przygotowawcza 2% od kwoty kredytu. Kredyt zostanie spłacony jednorazowo na koniec okresu. Łączne koszty obsługi kredytu wyniosą

A.
B.
C.
D.