LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 44
Jakiego urządzenia należy użyć do usunięcia rdzy z prętów zbrojeniowych?

A.
B.
C.
D.