LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ, które zadania realizuje bank komercyjny.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ, które

A.
B.
C.
D.