LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Która z wymienionych spółek posiada osobowość prawną?

A.
B.
C.
D.