LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 41
W kasie przedsiębiorstwa znajduje się 1 000 euro. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli dokonaj wyceny bilansowej środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku.

W kasie przedsiębiorstwa znajduje się 1 000 euro. Na podstawie danych

A.
B.
C.
D.