LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 41
Pracownik biurowy pracujący przy monitorze, który ma niewyraźny i migocący obraz, jest narażony na

A.
B.
C.
D.