LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
Przedsiębiorstwo produkcyjne użytkuje linię technologiczną, której wartość początkowa wynosi 67 000 zł. Jeżeli roczna stawka amortyzacji wynosi 12,5%, to przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacji pełne umorzenie tej linii nastąpi

A.
B.
C.
D.