LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
W przedsiębiorstwie produkcyjnym w maju 2014 r. wyprodukowano 2 500 szt. wyrobów gotowych. W produkcji w toku pozostało 2 000 szt. wyrobów wytworzonych w 50%. Ile jednostek umownych należy przyjąć w celu ustalenia kosztu jednostkowego?

A.
B.
C.
D.