LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Utrzymujący się w gospodarce spadek przeciętnego poziomu cen to

A.
B.
C.
D.