LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 48
Udzielone przez przedsiębiorstwo pożyczki długoterminowe należy wykazać w bilansie, w grupie

A.
B.
C.
D.