LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Wartość początkowa środka trwałego wynosi 20 000 zł, a przewidywany czas jego użytkowania 8 lat. Ustal wartość bieżącą (do bilansu) środka trwałego po 2 latach jego eksploatacji przy zastosowaniu amortyzacji liniowej.

A.
B.
C.
D.