LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Na podstawie zapisów na przedstawionym poniżej koncie określ kwotę i rodzaj salda

Na podstawie zapisów na przedstawionym poniżej koncie okreś

A.
B.
C.
D.