LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 46
Na jakich kontach i po jakiej stronie należy zaksięgować w spółce z o.o. następującą operację gospodarczą Pk - Przeznaczenie części zysku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

A.
B.
C.
D.