LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 14
Bilans handlowy w Polsce ma wartość ujemną, co oznacza, że

A.
B.
C.
D.