LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 9
Na płaskiej połaci dachowej, o pochyleniu 4%, można wykonać pokrycie

A.
B.
C.
D.