LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
W bilansie Środki trwałe w budowie należy ująć w pozycji

A.
B.
C.
D.