LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
Na rysunku przedstawiono schemat struktury organizacyjnej stosowanej najczęściej w niewielkich przedsiębiorstwach. Jest to struktura

Na rysunku przedstawiono schemat struktury organizacyjnej stosowanej najczęściej

A.
B.
C.
D.