LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 32
Do analizy poziomu finansowania działalności przedsiębiorstwa przez źródła zewnętrzne stosuje się wskaźniki

A.
B.
C.
D.