LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Saldo kredytowe konta Rozrachunki z dostawcami należy wykazać

A.
B.
C.
D.