LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 43
Przedsiębiorstwo Korab osiągnęło w latach 2010-2013 wskaźniki rentowności sprzedaży na poziomie zaprezentowanym w poniższej tabeli. Najwyższy poziom zysku, przypadający na 100 zł wartości sprzedaży, przedsiębiorstwo osiągnęło w roku

Przedsiębiorstwo Korab osiągnęło w latach 2010-2013

A.
B.
C.
D.