LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 48
W magazynie materiałów budowlanych, podczas spisu z natury, stwierdzono zapasy 2 000 kg cementu oraz 3 000 kg wapna budowlanego. Według zapisów w kartotekach magazynowych zapasy wynoszą:
- cement 2 100 kg
- wapno budowlane 2 800 kg W sporządzonym arkuszu różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono

A.
B.
C.
D.