LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Operację gospodarczą Wydano materiały do produkcji zaksięgowano na podstawie dokumentu, którego fragment przedstawiono w pozycji

Operację gospodarczą Wydano materiały do produkcji zaksięgowano na

A.
B.
C.
D.