LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Rynek papierów wartościowych, obejmujący transakcje papierami wartościowymi, będącymi już w obrocie, to rynek

A.
B.
C.
D.