LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
W przedsiębiorstwie produkcyjnym zapas bieżący materiału wynosi 50 ton, a zapas minimalny 5 ton. W wyniku inwentaryzacji w magazynie stwierdzono, że faktyczny zapas materiałów wynosi 45 ton. W przedsiębiorstwie tym stwierdzono w stosunku do zapasu maksymalnego

A.
B.
C.
D.