LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w formie spółki akcyjnej następuje w wyniku

A.
B.
C.
D.