LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 47
Zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów księgowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości, dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać przez okres

A.
B.
C.
D.