LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 31
Objętość wykopu otwartego liniowego o długości 10 m i przekroju poprzecznym przedstawionym na rysunku wynosi
A.
B.
C.
D.