LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Udzielając pierwszej pomocy pracownikowi, który uległ oparzeniu wrzątkiem, należy w pierwszej kolejności

A.
B.
C.
D.