LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 19
W tabeli przedstawiającej podsumowanie kosztorysu ofertowego, przy naliczaniu kosztów pośrednich [Kp] przyjęto
A.
B.
C.
D.