LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 18
Wykonanie próby oznaczenia ścieralności wymagane jest dla

A.
B.
C.
D.