LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 41
W którym miejscu na placu budowy nie jest wymagane umieszczanie gaśnic?

A.
B.
C.
D.