LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 39
Przedstawiony na rysunku sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości to
A.
B.
C.
D.