LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 24
Jak często należy przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych?

A.
B.
C.
D.