LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 3
Na podstawie tabeli określ maksymalne nachylenie pochylni o wysokości 40 cm przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, usytuowanej na zewnętrz budynku bez zadaszenia.
A.
B.
C.
D.