LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 14
Na podstawie tabeli określ minimalną grubość tynku kategorii III wykonywanego na podłożu z drobnowymiarowych elementów ceramicznych.
A.
B.
C.
D.