LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 18
Łączna powierzchnia kawern i raków na powierzchni elementu betonowego lub żelbetowego nie powinna przekraczać

A.
B.
C.
D.