LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 2
Udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z urazem kręgosłupa nie należy

A.
B.
C.
D.