LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 39
W sytuacji, gdy osoba została porażona prądem elektrycznym i znajduje się pod jego wpływem, należy w pierwszej kolejności

A.
B.
C.
D.