LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Ile arkuszy formatu A4 składa się na arkusz formatu A2?

A.
B.
C.
D.