LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
Przy połączeniu nitowym pasa blachy stalowej o grubości 6 mm nakładką obustronną, średnica trzonu stosowanych nitów wynosi

A.
B.
C.
D.