LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 45
Najczęściej używanym materiałem do wykonania korpusu gaźnika przedstawionego na rysunku jest
A.
B.
C.
D.