LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Procesowi nawęglania poddaje się stale, w których zawartość węgla nie przekracza

A.
B.
C.
D.