LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Najbardziej niebezpieczną dla konstrukcji nośnych jest korozja

A.
B.
C.
D.