LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Suwnica, której konstrukcja nośna jest wyposażona w dwie wysokie podpory poruszające się po torach ułożonych na poziomie miejsca składowania ładunków, to suwnica

A.
B.
C.
D.