LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 44
Ile wynosi wartość siły F, jeżeli jej rzuty FX=30 N, FY=40 N?

A.
B.
C.
D.