LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Ile wynosi odległość "b" belki przedstawionej na rysunku, przy której układ pozostanie w równowadze?
A.
B.
C.
D.