LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Ile wynosi moment główny układu sił na rysunku względem bieguna O, jeżeli F1 = 100 N, F2=200 N, F3=50 N, r1=3 m, r2=1 m, r3=2 m?
A.
B.
C.
D.