LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Wydłużenie jednostkowe pręta o długości początkowej 2 m wynosi 0,5%. Ile wynosi długość końcowa rozciąganego pręta?

A.
B.
C.
D.