LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 16
Ile wynosi maksymalna siła rozciągająca pręt o przekroju 400 mm2, jeżeli naprężenia dopuszczalne dla materiału pręta wynoszą 200 MPa?

A.
B.
C.
D.