LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 49
Ile wynoszą naprężenia w pręcie skręcanym momentem 160 N m, którego wskaźnik wytrzymałości na skręcanie wynosi 2 cm3 ?

A.
B.
C.
D.